Văn bản mới

Ngày ban hành: 2018-06-12

Ký tên: PGĐ Đặng Hồng Tuấn

Tài liệu đính kèm: Tải file tài liệu

673/TB-BHXH Thông báo v/v điều chỉnh mức lương cơ sở