Văn bản mới

Ngày ban hành: 2018-05-28

Ký tên: Phó Giám đốc Trần Xuân Thu

Tài liệu đính kèm: Tải file tài liệu

609/TB-BHXH Thông báo v/v trả số BHXH cho người lao động đã nghỉ việc sau 12 tháng mà không nhận sổ tại đơn vị