Văn bản mới

Ngày ban hành: 2018-05-24

Ký tên: Phó Giám đốc Đặng Hồng Tuấn

Tài liệu đính kèm: Tải file tài liệu

602/TB-BHXH Thông báo v/v đăng ký tham gia BHXH, BHTNLĐ-BNN đối với người có hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng