Văn bản mới

Ngày ban hành: 2018-03-12

Ký tên: Phó Giám đốc Trần Xuân Thu

Tài liệu đính kèm: Tải file tài liệu

298/BHXH-CST V/v tiếp nhận KCB đối với thẻ BHYT đã cấp theo mã số BHXH