Văn bản mới

Ngày ban hành: 2018-01-05

Ký tên: Phó Giám đốc Đặng Hồng Tuấn

Tài liệu đính kèm: Tải file tài liệu

28/TB-BHXH Thông báo tỷ giá 6 tháng đầu năm 2018 và lãi suất chậm đóng BHYT