Văn bản mới

Cải cách chính sách BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 28 NQ/TW

  Các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995-16/02/2020)

   Ngày ban hành: 2018-02-28

   Ký tên: Giám đốc Trần Duy Hưng

   Tài liệu đính kèm: Tải file tài liệu

   253/KH-BHXH Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của BHXH Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ