Văn bản mới

Ngày ban hành: 2018-08-31

Ký tên: PGĐ Trần Xuân Thu

Tài liệu đính kèm: Tải file tài liệu

1091/BHXH-CST V/v sử dụng thẻ BHYT khi đã được cấp đổi theo mã số BHXH