Văn bản mới

Cải cách chính sách BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 28 NQ/TW

  Các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995-16/02/2020)

   Ngày ban hành: 2018-08-31

   Ký tên: PGĐ Trần Xuân Thu

   Tài liệu đính kèm: Tải file tài liệu

   1091/BHXH-CST V/v sử dụng thẻ BHYT khi đã được cấp đổi theo mã số BHXH