Văn bản mới

Cải cách chính sách BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 28 NQ/TW

  Các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995-16/02/2020)

    Năm  6 tháng đầu năm 6 tháng cuối năm
   201421.036 đồng/USD21.246 đồng/USD
   201521.246 đồng/USD21.673 đồng/USD
   201621.890 đồng/USD21.865 đồng/USD
   201722.158 đồng/USD22.158 đồng/USD
   201822.415 đồng/USD22.635 đồng/USD
   201922.825 đồng/USD