Văn bản mới

Tỷ giá quy đổi đóng BHXH 6 tháng cuối năm 2012: 20.828 đồng/USD