Văn bản mới

19/04/2018 10:43:46 AM

 

Nên hiểu sao cho đúng ? Sáng nay bà xã tôi đi nhận lương hưu, thì được cán bộ phát lương giao cho vợ chồng tôi 2 chiếc “Thẻ Bảo hiểm y tế” theo quy định mới của bên bảo hiểm. Tôi đọc đến dòng giá trị sử dụng có ghi: “Giá trị sử dụng: từ ngày 01/08/2017 Thời điểm đủ 05 năm liên tục: từ 01//06/2016”. Đọc đi, đọc lại nhưng không hiểu. Định gọi điện cho bên Bảo hiểm Thành phố hỏi những không có số điện thoại. Tôi lấy Thẻ bảo hiểm y tế cũ ra so sánh thì thẻ cũ ghi rất rõ ràng: “Thời hạn sử dụng: Từ 01/07/2015 đến 30/06/2020”. Tôi tưởng cán bộ bảo hiểm có sự nhầm lần gì đây nhưng đem Thẻ bảo hiểm của vợ tôi ra cũng ghi tương tự, chỉ khác ngày tháng. “Giá trị sử dụng: từ ngày 01/08/2017 Thời điểm đủ 05 năm liên tục: từ 01//07/2020”. Vậy nên hiểu thế nào về dòng giá trị sử dụng này ? Xin cơ quan bảo hiểm y tế giúp tôi hiểu sao cho đúng. Xin chân thành cảm ơn !

Trường hợp của bác xin trả lời như sau:    

. Thực hiện Công văn số 3340/BHXH-ST ngày 8/8/2017 của BHXH Việt Nam v/v cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH, trong đó có quy định “Sổ BHXH được cấp mới, cấp lại thẻ BHYT theo mẫu mới từ ngày 01/8/2017 và Thời gian sử dụng thẻ BHYT chỉ in Giá trị sử dụng: từ ngày …/…../….”. Do đó thẻ BHYT được cấp đổi sẽ được ghi nhận Giá trị sử dụng: từ ngày 01/08/2017 (Không có giá trị đến), nhưng trên hệ thống tiếp nhận thông tin gám định BHYT khi thực hiện KCB thì có thể hiện giá trị đến.

       Quyền lợi khi có dòng chữ “ Thời điểm đủ 5 năm …” trên thẻ BHYT: Khi người tham gia BHYT đã có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (trừ trường hợp tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến) sẽ được cấp “Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm” và được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT cho các lần khám chữa bệnh tiếp theo.

     Đối với thẻ BHYT đã ghi nhận mã quyền lợi hưởng là số 2 (HT2) thì Thời điểm đủ 05 năm liên tục không cần đổi lại thẻ; Nếu mã quyền lợi là số 4 (HT4) Thời điểm đủ 05 năm liên tục không đúng với thẻ BHYT theo mẫu cũ đã cấp trước đó, bác có thể liên hệ cơ quan BHXH để được đổi lại thẻ BHYT đúng theo quy định.

          Trân trọng cảm ơn. /.

Người trả lời: Nguyễn Thị Hoàng Yến - PTP. Cấp sổ, thẻ. Điện thoại: 0254 3572061