Văn bản mới

09/03/2018 09:36:15 AM

Kính chào quý anh/chị Quý anh/chị co the cho em biet vai thong tin không ạ Vợ em sinh con nhung khong tham gia bao hiem. Và em dang di lam cho 1cty đã tham gia bao hiem được 4 nam Vay quý anh/chị có the cho em biet.em co duoc huong thai san ben chong khong ạ Mức tinh thế nào.. Mong quý/chi giup em

       Câu hỏi của bạn BHXH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xin trả lời như sau:

       Theo Điều 38 Luật BHXH số 58/2014/QH 13 ngày 20/11/2014 và Khoản 2 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 quy định: Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH (cha phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng  trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con) thì cha được trợ cấp một lần khi vợ sinh con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.     

Người trả lời: Trần Thị Hậu - Chuyên viên phòng Chế độ BHXH; Điện thoại: 0254 3540794