Văn bản mới

23/03/2018 10:52:40 AM

Kính gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà rịa - Vũng Tàu Em tên : Hoàng văn Vũ Năm sinh: 29/04/1992 Số sổ bảo hiểm :7716014506 Địa chỉ : Cao Đức - Gia Bình - Bắc Ninh Đơn vị công tác : Chi nhanh xí nghiệp 3 - Công ty cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí Cho em được hỏi T12/2017 em hết hạn hợp đông ở Chi nhánh xí nghiệp 3 - Công ty cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khi ,e,m đã được công ty chốt sổ bảo hiểm chưa ạ . Em xin trân thành cám ơn !

Xin chào bạn , Phòng cấp sổ, thẻ trả lời:

Theo điều 29 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám Đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam: Về việc xác nhận sổ BHXH cho người lao động.

Sau khi Công Ty cổ phần xây lắp đường ống bể chứa (Chi nhánh xí nghiệp 03) báo giãm trên hệ thống, thì cơ quan BHXH sẽ chốt sổ BHXH, gửi về công ty và công ty sẽ gửi theo địa chỉ của bạn./.

Người trả lời: Nguyễn Thị Thanh Tốt TP Cấp sổ thẻ; ĐT: 0254 3838988