Văn bản mới

15/03/2018 15:50:15 PM

Cho e hỏi cách đây 3 năm e làm ở cty may A sau đó e làm được khoảng mấy tháng và viết đơn xin thôi việc . Và sau đó e có đến cty khác làm việc .cho đến khi e xin việc ở một cty khác nữa sau đó e làm được một năm ở cty đó thì cty không kí hợp đồng nữa . Và chị Bảo Hiểm bên cty ấy lại không chốt sổ BH cho e được vì cty trước chưa chốt . Sau đó e quay lại cty may A để nhờ chốt sổ BH nhưng chị ấy lại nói với e là e để lâu nên chị ấy không giúp e được và nói e tự đi chốt .đến nay em lại quên đến cty để xin giấy quyết định thôi việc . Cho e hỏi như thế e có thể tự đi chốt Sổ BHXH được không ạ . Và nếu tự đi chốt thì e cần những gì ạ.

Về câu hỏi của bạn, Phòng cấp sổ, thẻ trả lời như sau:

Theo điều 29 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám Đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam: Về việc xác nhận sổ BHXH: Bạn tự đi chốt sổ BHXH được, nhớ đem theo sổ BHXH và đến cơ quan BHXH mà Công Ty đã nộp tiền BHXH để được chốt sổ./. 

Người trả lời: Nguyễn Thị Thanh Tốt - Trường Phòng Cấp sổ thẻ; Điện thoại: 0254 3838988