Văn bản mới

14/05/2018 16:05:40 PM

Khi người lao động nghỉ làm tại một doanh nghiệp . Thì người sử dụng lao động có phải sẽ báo về BH để BH chốt lại quá trình đóng BH của người lao động phải không ạ .Nếu vậy người sử dụng lao động có quyền không báo về BH để chốt lại quá trình đóng của người lao động hay không ạ .

Ngoài ra e muốn hỏi. Khj e nghj việc tại doanh nghiệp mà có viết đơn đàng hoàng. Nhưng do xảy ra tai nạn nhỏ nên e hok hoàn thành 30 ngày của cty. Vậy e có thể tự chốt BH dc hok a . Vì trong tay e hok có quyết định nghỉ việc a

- Căn cứ Khoản 5, Điều 21 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động: Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.

Như vậy, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động thì doanh nghiệp có trách nhiệm chốt sổ và trả sổ bảo hiểm xã hội cho, trường hợp đặc biệt có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

- Do câu hỏi không rõ là đơn vị đã ra quyết định nghỉ việc và đã lập hồ sơ báo giảm tham gia BHXH chưa, vì vậy đề nghị anh (chị) liên hệ với đơn vị để được giải quyết.

Người trả lời: Nguyến Bá Khẩn - Chuyên viên phòng Quản lý Thu. Điện thoại: 0254 3 574050