Văn bản mới

11/01/2018 10:50:11 AM

Xin được hỏi Quý BHXH: GĐ tôi đang làm việc tại DNNN VTau, vợ tôi hiện tai đã đóng BHXH trên 30 năm và 5 năm nữa mới nghỉ hưu, như vậy vợ tôi đã đóng dư số năm quy định tại sao còn phải đóng tiếp nữa ạ. Xin cảm ơn.

Câu hỏi của bạn, BHXH tỉnh trả lời như sau:

1. Căn cứ Điểm a, Khoản 1, Điều 2 Luật BHXH số 58/2014/QH13 đối tượng bắt buộc tham gia BHXH, bao gồm: Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động.

Như vậy, vợ ông hiện đang làm việc tại DNNN Vũng tàu là đối tượng bắt buộc tham gia BHXH, BHYT, BHTN; Vợ ông đã đóng BHXH trên 30 năm và 5 năm nữa mới nghỉ hưu, nếu tiếp tục đi làm thì phải tiếp tục đóng BHXH đến đủ 55 tuổi để hưởng lương hưu theo quy định.

Trường hợp nếu không tiếp tục đi làm (nghỉ việc) thì phải đến đủ 55 tuổi mới được hưởng lương hưu.

2. Trong trường hợp sức khỏe yếu, có thể ra Hội đồng giám định y khoa để giám định sức khỏe. Điều kiện nghỉ hưu khi suy giảm khả năng lao động đối với người lao động tham gia có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được quy định tại Khoản 1, Điều 55 , Luật BHXH năm 2014 gồm:

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

3. Mức hưởng lương hưu tối đa và trợ cấp một lần khi nghỉ hưu:

- Mức hưởng lương hưu tối đa bằng 75% mức tiền lương bình quân đóng BHXH. Trước 01/01/2018 tương ứng với thời gian đóng 25 năm đóng đối với nữ và 30 năm đóng đối với nữ. Từ 01/01/2018, tương ứng 30 năm đóng đối nới nữ, từ 31 năm đóng đến 35 năm đối với nam (từ 2018 đến 2022, mỗi năm tăng thêm 1 năm đóng để được hưởng tối đa). 

- Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Người trả lời Nguyễn Bá Khẩn - Chuyên viên phòng Quản lý Thu; Điện thoại: 0254 3574050