Văn bản mới

08/02/2018 11:03:48 AM

Kính gửi quý cơ quan, Tôi hiện đang làm việc tại Trung tâm hành chính tỉnh (TP Bà Rịa), tôi đã được cấp thẻ BHYT nhưng nới đăng ký KCB là Bệnh viện Lê Lợi (TP. Vũng Tàu). Nay để thuận lợi cho việc khám chữa bệnh, tôi xin hỏi quý cơ quan như sau:

- Tôi có thể chuyển sang khám chữa bệnh tại BV Bà Rịa có được hay không? Nếu được thủ tục gồm những gì? Cần phải xác nhận của cơ quan nơi tôi công tác hay không?

- Tôi có cần phải thông qua cơ quan nơi công tác để làm thủ tục chuyển đổi hay đến trực tiếp BHXH tỉnh để làm.

Xin cảm ơn !

Vấn đề này, BHXH tỉnh trả lời như sau:

Theo hướng dẫn tại công văn số 1583/YT-BHXH ngày 30/12/2015 của Sở y tế và BHXH tỉnh về việc triển khai Khoản 1, điều 9, Thông tư 40/2018/TT-BYT của Bộ y tế: Đối tượng được đăng ký khám chữa bệnh (KCB) ban đầu tại Bệnh viên Bà Rịa: cán bộ, viên chức Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các đoàn thể, tổ chức, chính trị - xã hội, các Sở, Ban, ngành; Cán bộ, công chức, viên chức Thành ủy, Ủy ban nhân dân, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội thành phố Bà Rịa.

Như vậy, bạn thuộc đối tượng được đổi nơi đăng ký KCB dang BV Bà Rịa.

Tuy nhiên, theo quy định: Người tham gia BHYT được thay đổi cơ sở đăng ký KCB ban đầu vào tháng đầu quý.

Do đó, đề nghị bạn liên hệ với đơn vị để làm thủ tục đổi nơi KCB ban đầu vào tháng 4/2018.

Người trả lời: Lương Thị Mỹ Hằng - PTP. Quản lý Thu; Điện thoại: 0254 3 574050