Văn bản mới

24/05/2018 15:43:53 PM

Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm. Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu Mã đơn vị: YN0193Z

Cụ thể câu hỏi: Lương theo hợp đồng lao động của người lao động là 100.000.000 (một trăm triệu đồng), khi báo tăng tham gia Bảo hiểm cho người lao động doanh nghiệp báo lương 100.000.000.

Trong tờ rời do cơ quan BH gởi về công ty của người lao động có thể hiện cụ thể: + Mức lương 100.000.000 đồng.

Vậy mỗi khi:

- Mức lương tối thiểu vùng thay đổi, doanh nghiệp có cần phải báo tăng lại mức lương tham gia Bảo hiểm thất nghiệp của người lao động hay không.

 - Lương cơ sở thay đổi (hiện tại là 1.300.000 đồng) thì doanh nghiệp có cần báo tăng lại các mức đóng của người lao động hay không. (HT, TT, ÔĐ, TS, TNLĐ, BNN, BHTN)

Vấn đề này, BHXH tỉnh trả lời như sau:

- Khi mức lương tối thiểu vùng thay đổi, doanh nghiệp phải kịp thời báo cáo.

- Lương cơ sở thay đổi (hiện tại là 1.300.000 đồng), đơn vị không phải báo cáo mà Cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh BR-VT sẽ chủ động điều chỉnh mức lương.

Người trả lời: Võ Thị Hà Xuân - Chuyên viên phòng Quản lý Thu. Điện thoại: 0254 3 574 700