Văn bản mới

14/05/2018 16:19:59 PM

Số bảo hiểm (7715007087) CMND 371764802 . Tôi làm cty may thạnh mỹ . Tôi làm tại cty thạnh mỹ (TG0118G) . Đã sinh em bé và nộp giấy về cty ngày 20 tháng 3 nhưng ko thấy cty trả lời. Mong được anh chị hỗ trợ giúp

 Sau khi kiểm tra hồ sơ lưu BHXH huyện Tân Thành trả lời như sau:

 Ngày 18/4/2018  BHXH huyện Tân Thành nhận hồ sơ giải quyết ốm đau thai sản của Công ty TNHH may Thạnh Mỹ ( trong đó có tên bà: Lê Thị Trắng. số sổ BHXH 7715007087 ; giải quyết chế độ nghỉ sinh con) .

  Ngày 04/05/2018 bộ phận chế độ BHXH huyện Tân Thành đã duyệt quyết toán chế độ nghỉ sinh con cho Công ty TNHH may Thạnh Mỹ (trong đó có bà Trắng).

   Ngày 07/05/2018 bộ phận tiếp nhận hồ sơ gửi trả hồ sơ được duyệt cho đơn vị qua đường bưu điện.

  Ngày 09/5/2018 bộ phận kế toán đã chuyển tiền vào tài khoản Công ty may Thạnh Mỹ để chi trả cho người lao động (trong đó số tiền của bà Trắng là: 28.140.000 đồng)

Người trả lời: Nguyễn Viết Dương - Phó giám đốc BHXH huyện Tân Thành