Văn bản mới

06/02/2018 10:26:26 AM

Tôi tên Lê Thái Hoạt; Sinh ngày 18/10/1962.

Số sổ BH: 5196001116

BHXH tỉnh BRVT cho tôi hỏi:  Trường hợp tôi bị sai chức danh công việc trong sổ BH, tôi muốn chỉnh sửa thì cần những thủ tục, các loại giấy tờ gì?

Mong sớm nhận được câu trả lời của BHXH.

Xin cảm ơn!

Vấn đề này BHXH tỉnh trả lời như sau:

Căn cứ Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam, hồ sơ điều chỉnh chức danh chức danh đã ghi trên sổ gồm:

-Tờ khai tham gia theo Mẫu TK1-TS;

- Hồ sơ gồm: Quyết định phân công vị trí công việc, hưởng lương; Hợp đồng lao động, Hợp đồng làm việc và các giấy tờ khác có liên quan đến việc điều chỉnh.

Trường hợp bạn hỏi:

- Nếu bạn đang làm việc: nộp hồ sơ cho đơn vị nơi bạn đang làm việc.

- Nếu bạn đang bảo lưu thời gian đóng BHXH: nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH.

Người trả lời: Lương Thị Mỹ Hằng - PTP. Quản lý Thu; Điện thoại: 0254 3 574050