Văn bản mới

Cải cách chính sách BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 28 NQ/TW

  Các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995-16/02/2020)

   09/11/2018 11:03:37 AM

   Kính gửi : BHXH tỉnh BRVT. Tôi có một vấn đề cần được BHXH tình tư vấn để thực hiện. 1. Thông tin người lao động : NLĐ : Lê Minh Sơn Ngày sinh : 19/03/1959 CMND : 271136780 Mã số BHXH : 4797065994 Số thẻ BHYT : DN4774797065994. 2.

   Câu hỏi : NLĐ tham gia BHXH từ 03/1995 đến 31/12/2017 Công ty tuyên bố giải thể và chấm dứt hợp đồng lao động (22 năm 08 tháng). - NLĐ được giải quyết chế độ BHTN được 08 tháng (Đã nhận đủ). Vậy nay, kính nhờ quý cơ quan BHXH tỉnh hướng dẫn rõ cho NLĐ qui trình thực hiện BHXH tiếp sau khi đã nhận BHTN tiến tới chế độ hưu trí (03/2019). Hiện tại NLĐ đang nghỉ dưỡng tại nhà không tiếp tục tham gia công tác.

   Trân trọng cảm ơn!

   Câu hỏi của Ông Lê Minh Sơn hỏi về thủ tục nhận chế độ hưu trí, vấn đề này BHXH tỉnh trả lời như sau:

           Căn cứ Khoản 2 Điều 59 Luật BHXH ngày 20/11/2014; Đối chiếu với trường hợp của ông thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng liền kề khi ông đủ điều kiện hưởng lương hưu là tháng 04/2019 ông đến cơ quan BHXH tỉnh để làm thủ tục giải quyết chế độ hưu theo quy đinh.

   Người trả lời: Nguyễn Thị Minh Thêu chuyên viên phòng Chế độ BHXH. Điện thoại: 0254 3540794