Văn bản mới

06/06/2018 08:23:29 AM

http://bhxhbrvt.gov.vn/images/hoidap/nodung_cauhoi.gif

Em làm cty Hiệp thành số 3 tại cty tân cảng thuộc phường tân phước,thị xã phú mỹ,brvt. Cty có đóng tiền BHXH,BHTN,BHTN. Em có lấy vợ và sinh con vào ngày 11/01/2017 không biết em có nhận được tiền thai sản khi vợ em không tham gia bhxh.Mong a/c tư vấn giúp. Sdt của em 01218333865. Thks

Trường hợp của bạn, nếu bạn đang tham gia BHXH thì sẽ được hưởng các chế độ khi vợ sinh con như sau:

Căn cứ Khoản 2, Điều 34 và Điều 38 Luật BHXH số 58/2014: Lao động nam đang đóng BHXH khi vợ sinh con được nghỉ hưởng chế độ thai sản: 5 ngày làm việc nếu sinh thường; 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, con dưới 32 tuần tuổi; 10 ngày làm việc nếu vợ sinh đôi, trường hợp sinh 3 trở lên cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc; 14 ngày nếu vợ sinh đôi phải phẫu thuật. Trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH: Điều kiện để được hưởng trợ cấp 1 lần khi chỉ có cha tham gia BHXH là cha phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước sinh con.

Người trả lời: Lê Hồng Nhung - Chuyên viên phòng Chế độ BHXH. Điện thoại: 0254 3540 794