Văn bản mới

05/06/2018 10:49:02 AM

609/TB-BHXH Thông báo v/v trả số BHXH cho người lao động đã nghỉ việc sau 12 tháng mà không nhận sổ tại đơn vị: Tải về tại đây