Văn bản mới

03/04/2018 15:36:40 PM

Kính chào cơ quan Bảo Hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Em có thắc mắc muốn hỏi Vợ em sinh và nộp hồ sơ nhận bảo hiểm thai sản tháng 12 năm 2017 Đên nay tháng 4 năm 2018 sao vẫn chưa được thanh toán Em thắc mắc thời gian bao lâu thì vợ em được nhận. ( vợ em đã làm cty và đóng bảo hiểm 3 năm rồi) mong giải đáp dùm em cảm ơn

Thông tin của vợ em đây ạ 

Lê Thị Cúc  

số CMND 371701346

sinh ngày 09/10/1995

Làm tại Công ty TNHH may tân mỹ 

số thẻ bảo hiểm  DN 4770711303384

Mã 77-074

Sau khi kiểm tra hồ sơ lưu BHXH huyện Tân Thành trả lời như sau:

Ngày 28/12/2017, BHXH huyện Tân Thành nhận hồ sơ giải quyết ốm đau, thai sản của Công ty TNHH may Tân Mỹ (trong đó có tên bà: Lê Thị Cúc; giải quyết chế độ nghỉ sinh son).

Ngày 05/01/2018 bộ phận chế độ BHXH huyện Tân Thành đã duyệt quyết toán chế độ nghỉ sinh con cho Công ty TNHH may Tân Mỹ (Trong đó có bà Cúc).

Ngày 08/01/2018 bộ phận Tiếp nhận hồ sơ gửi trả hồ sơ được duyệt cho đơn vị.

Ngày 16/01/2018 bộ phận kế toán đã chuyển tiền vào tài khoản Công ty may Tân Mỹ để chi trả cho người lao động (Trong đó số tiền của bà Cúc là: 27.884.000 đồng).

Người trả lời: Nguyễn Viết Dương - Phó giám đốc BHXH huyện Tân Thành