Văn bản mới

17/10/2017 11:19:41 AM

Ngày 12/10/2017, UBND thành phố Bà Rịa tổ chức Hội nghị rà soát, cấp mã số bảo hiểm xã hội (BHXH) cho đối tượng chỉ tham gia bảo hiểm y tế (BHYT).Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Ông Nguyễn Văn Tài - Phó Chủ tịch UBND thành phố và 85 đại biểu là Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội; các trường học; Bưu điện; UBND các xã, phường và chuyên viên phụ trách BHYT.

Quang cảnh Hội nghị

Việc cấp mã số BHXH nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người tham gia cũng như hiện đại hóa hoạt động của Ngành BHXH; không chỉ là nhiệm vụ quan trọng của Ngành BHXH mà còn là nhiệm vụ, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, người lao động và người dân trong quá trình triển khai thực hiện từ việc cung cấp thông tin chính xác khi thực hiện tờ khai tham gia BHXH, BHYT đến  công tác rà soát, hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT… để đồng bộ dữ liệu làm cơ sở cấp mã số BHXH duy nhất cho mỗi người.

 Với chủ trương đó, Ông Nguyễn Văn Tài- Phó Chủ tịch UBND thành phố Bà Rịa chỉ đạo BHXH thành phố Bà Rịa tham mưu xây dựng kế hoạch cụ thể, đồng thời theo dõi, đôn đốc các đơn vị khẩn trương thực hiện. Giao Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm tuyên truyền phổ biến về chủ trương cấp mã số BHXH duy nhất cho từng người tham gia; căn cứ Danh sách người tham gia BHXH, BHYT chưa có mã số BHXH (Mẫu MS1), Tờ khai Mẫu TK1-TS, Thư ngỏ của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam do BHXH thành phố chuyển đến, hướng dẫn người lao động kê khai bổ sung thông tin còn thiếu vào Mẫu TK1-TS và gửi về BHXH thành phố Bà Rịa chậm nhất ngày 30/11/2017 để hoàn thiện cơ sở dữ liệu./.

Đậu Thị Nga – BHXH TP. Bà Rịa