Văn bản mới

08/05/2018 15:42:10 PM

Cho em hỏi là em muốn đăng ký BHXH cho công ty mới thành lập và đóng tiếp BHXH cho 2 nhân viên đã có số sổ BHXH thì em cần nộp những gì ạ. Công Ty TNHH Phạm Xuân Úy MST: 3502355058 ĐT liên hệ: 093 454 1910

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Người lao động:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)

- Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi thẻ BHYT cao hơn thì bổ sung giấy tờ chứng minh (bản sao y)

2. Đơn vị sử dụng lao động:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS)

- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS)

- Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS) (Mẫu theo QĐ số 595 ngày 14/4/17)

* Đối với người lao động đã có thời gian tham gia BHXH thì chỉ cần kê khai số sổ BHXH vào Mẫu TK1-TS.

Người trả lời: Phạm Vinh Thủy - PTP Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính. Điện thoại: 0254 3859738