Văn bản mới

27/04/2018 17:34:44 PM

Thực hiện Quyết định số 356/QĐ-BHXH ngày 27/3/2018 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về kiểm tra việc thực hiện hợp đồng của các đại lý thu bảo hiểm y tế (BHYT), từ ngày 09/4 đến 13/4/2018 Đoàn kiểm tra do Bà Nguyễn Thị Tố Duyên –Phó Giám đốc BHXH thành phố Bà Rịa làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại 06 đại lý thu BHYT trên địa bàn.

Người dân tới mua thẻ BHYT Hộ gia đình tại Đại lý thu BHYT

Thời gian qua việc phát triển mạng lưới Đại lý thu BHYT tại các xã, phường đã góp phần tích cực trong việc mở rộng đối tượng tham gia và đưa chính sách, pháp luật về  BHYT đến với người dân trên địa bàn thành phố. Hiện nay, 100% các xã, phường đều có Đại lý thu BHYT, tất cả các Đại lý thu khi ký hợp đồng đều được BHXH thành phố trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ.

Kết quả, thông qua hoạt động của Đại lý thu BHYT, năm 2017 đã vận động được 21.943  người tham gia BHYT, tăng 2.362 người (tương ứng 12,07% ) so với năm 2016, tổng số tiền thu được trên 15 tỷ đồng. Năm 2018, trong 3 tháng đầu năm đã vận động được 6.326 người tham gia BHYT, tăng 1.792 người, (tương ứng 39,5%) so với cùng kỳ năm 2017, tổng số tiền thu được trên 3,8 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những khó khăn, hạn chế như: Số người tham gia BHYT qua các năm tuy có tăng nhưng tốc độ tăng chưa đáp ứng yêu cầu chung, thiếu tính bền vững; đa số nhân viên Đại lý thu là cán bộ xã, phường kiêm nhiệm,  công việc nhiều nên chưa dành nhiều thời gian cho công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT; nhiều xã, phường thường xuyên thay đổi nhân viên Đại lý thu nên việc trang bị những kiến thức cần thiết và cơ bản cho các Đại lý thu chưa kịp thời làm ảnh hưởng đến công tác vận động đối tượng. Một số nhân viên Đại lý thu lớn tuổi, hạn chế về công nghệ thông tin nên việc lập danh sách đối tượng tham gia BHYT còn sai sót… Qua kiểm tra cũng cho thấy, một số Đại lý thu chưa thực hiện đúng quy định về việc lập biên lai thu tiền, ghi thiếu thông tin, thực hiện chưa đúng về việc thu, nộp tiền theo quy định, lưu hồ sơ chưa khoa học…

BHXH thành phố Bà Rịa đã yêu cầu các Đại lý thu BHYT trong thời gian tới cần thực hiện các biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến, tư vấn chế độ, chính sách BHYT đến các đối tượng để góp phần thực hiện mục tiêu tiến tới BHYT toàn dân, đảm bảo công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân vì mục đích an sinh xã hội trên địa bàn thành phố./.

  Đậu Thị Nga – BHXH thành phố Bà Rịa