Văn bản mới

31/08/2018 17:03:22 PM

Chiều ngày 30/08/2018, BHXH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện quy chế phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT). Dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo BHXH tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; BHXH và Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy.

Theo báo cáo tại Hội nghị, sau 2 năm triển khai thực hiện Quy chế phối hợp, nhờ có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đã được phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, từ đó góp phần làm chuyển biến nhận thức của nhân dân, người lao động trên địa bàn tỉnh về tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT,BHTN đối với bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội; qua đó tác động mạnh mẽ đến công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn. Số liệu thống kê cho thấy, năm 2017 số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 953.653 người, đạt 101,55% kế hoạch giao, tăng 49.462 người (5,47%) so với năm 2016; độ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 86,19% dân số toàn tỉnh và vượt 8,19% so với chỉ tiêu Chính phủ giao (78%).

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình  thực hiện quy chế phối hợp và thảo luận về những nội dung trọng tâm cần phối hợp triển khai thực hiện trong năm 2018, 2019 giữa BHXH tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tiếp tục phối hợp với BHXH tỉnh tuyên truyền về tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội; trong đó tiếp tục triển khai tuyên truyền có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ chính trị, đồng thời tập trung tuyên truyền Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về “cải cách chính sách bảo hiểm xã hội” của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII đến cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn tỉnh để tạo sự đồng thuận trong triển khai, thực hiện. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, đặc thù từng vùng, từng địa phương…

Đ/c Trần Văn Thông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đ/c Trần Duy Hưng, Giám đốc BHXH tỉnh ký Kế hoạch phối hợp công tác giai đoạn 2018-2019

Đ/c Trần Văn Thông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

Để công tác phối hợp có hiệu quả hơn trong thời gian tới, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Thông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo nhấn mạnh: Hai cơ quan sẽ tiếp tục kết nối, trao đổi thông tin để phối hợp tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về BHXH, BHYT; các cơ quan truyền thông; Ban Tuyên giáo các cấp tăng cường tuyên truyền nội dung chính sách BHXH, BHYT đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; tích cực phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát việc thưc hiện chính sách BHXH, BHYT tại địa phương; tổng hợp phản ánh đầy đủ, chính xác thông tin về kết quả thực hiện công tác phối hợp để báo cáo Tỉnh ủy kịp thời chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT để đạt mục tiêu BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân./.

Như Mai - Văn phòng