Văn bản mới

09/01/2018 14:46:32 PM

Chào anh chị! Em tên: Hà Thị Tâm sinh ngày 10/08/1986, cmnd số 273214248 ; số sổ BH: 7713003703. Em nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản từ ngày 25/10/2017 mà đến nay chưa có. Cho em hỏi hồ sơ của mình đã được giải quyết chưa ạ! Xin cảm ơn!

Câu hỏi của bạn BHXH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xin trả lời như sau:

Trường hợp thai sản của bạn đã được giải quyết ngày 23 tháng 12 năm 2017, đề nghị bạn đến Công ty để nhận tiền chế độ thai sản.

Người trả lời: Trần Thị Hậu - Chuyên viên phòng Chế độ BHXH; Điện thoại: 0254 3540794