Văn bản mới

Cải cách chính sách BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 28 NQ/TW

  Các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995-16/02/2020)

   26/06/2015 01:16:17 AM

   Kết hợp Ctrl + Shift + các phím F:

   Ctrl + Shift +F3 chèn nội dung cho Spike. 
   Ctrl + Shift + F5 chỉnh sửa một đánh dấu (bookmark) 
   Ctrl + Shift + F6 di chuyển đến cửa sổ văn bản phía trước. 
   Ctrl + Shift + F7 cập nhật văn bản từ những tài liệu nguồn đã liên kết (chẵng hạn như văn bản nguồn trong trộn thư). 
   Ctrl + Shift + F8 mở rộng vùng chọn và khối. 
   Ctrl + Shift + F9 ngắt liên kết đến một trường. 
   Ctrl + Shift + F10 kích hoạt thanh thước kẻ. 
   Ctrl + Shift + F11 mở khóa một trường 
   Ctrl + Shift + F12 thực hiện lệnh in (tương ứng File - Print hoặc tổ hợp phím Ctrl + P).

   Kết hợp Alt + các phím F
   Alt + F1 di chuyển đến trường kế tiếp. 
   Alt + F3 tạo một từ tự động cho từ đang chọn. 
   Alt + F4 thoát khỏi Ms Word. 
   Alt + F5 phục hồi kích cỡ cửa sổ. 
   Alt + F7 tìm những lỗi chính tả và ngữ pháp tiếp theo trong văn bản. 
   Alt + F8 chạy một marco.
   Alt + F9 chuyển đổi giữa mã lệnh và kết quả của tất cả các trường.
   Alt + F10 phóng to cửa sổ của Ms Word. 
   Alt + F11 hiển thị cửa sổ lệnh Visual Basic.

   Kết hợp Alt + Shift + các phím F
   Alt + Shift + F1 di chuyển đến trường phía trước.
   Alt + Shift + F2 thực hiện lệnh lưu văn bản (tương ứng Ctrl + S).
   Alt + Shift + F9 chạy lệnh GotoButton hoặc MarcoButton từ kết quả của những trường trong văn bản.
   Alt + Shift + F11 hiển thị mã lệnh.

   Kết hợp Alt + Ctrl + các phím F
   Ctrl + Alt + F1 hiển thị thông tin hệ thống.
   Ctrl + Alt + F2 thực hiện lệnh mở văn bản (tương ứng Ctrl + O)

    Lê Nguyệt Thu – Sưu tầm