Văn bản mới

Cải cách chính sách BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 28 NQ/TW

  Các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995-16/02/2020)

   18/09/2017 15:59:53 PM

   Thực hiện Kế hoạch triển khai đo lường sự thỏa mãn khách hàng năm 2017 của BHXH tỉnh, nhằm giúp cơ quan BHXH tỉnh có thể nhìn nhận tổng thể hoạt động của chính mình thông qua việc nhận xét, góp ý của các đơn vị thụ hưởng những dịch vụ do cơ quan cung cấp, qua đó cải tiến hệ thống chất lượng được tốt hơn. Mọi ý kiến khảo sát của các tổ chức, cá nhân, đơn vị gửi về địa chỉ email bhxh@brvt.vss.gov.vn.

   Tải về: Phiếu khảo sát khách hàng đối với các dịch vụ hành chính công