Văn bản mới

14/05/2018 15:58:00 PM

Kính gửi công ty Bảo Hiểm Gia đình chúng tôi có thuê 01 người giúp việc, tôi muốn mua bảo hiểm y tế tự người cho cô giúp việc này. Gia đình chúng tôi có 04 người, cả 2 vợ chồng đều đã mua bảo hiểm theo công ty, 1 cháu học lớp 3 có bảo hiểm học sinh, 1 cháu mẫu giáo có bảo hiểm từ 1-6 tuổi. Cty bảo hiểm hướng dẫn tôi mua bảo hiểm cho cô giúp việc. Cám ơn quý công ty.

Căn cứ Điều 12 Luật số 46/2014/QH13 Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật BHYT, ngày 13/06/2014, quy định đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình bao gồm những người thuộc hộ gia đình, trừ các nhóm đối tượng: Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng; nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng; nhóm do ngân sách nhà nước đóng; nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng.

Như vậy, nếu cô giúp việc đã được đăng ký thường trú hoặc tạm trú tại gia đình anh (chị), thì anh (chị) có thể đến các đại lý thu BHYT của cơ quan BHXH để được hướng dẫn chi tiết và làm thủ tục đăng ký tham gia cho người này

(danh sách các điểm thu có thể tra cứu tại: http://brvt.bhxh.gov.vn)

Người trả lời: Nguyến Bá Khẩn - Chuyên viên phòng Quản lý Thu. Điện thoại: 0254 3 574050