Văn bản mới

Cải cách chính sách BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 28 NQ/TW

  Các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995-16/02/2020)

   08/11/2018 14:12:15 PM

   Kính gửi cơ quan BHXH 

   Xin chào! Em tên Nguyễn Thị Thảo, sinh 16/01/1995, số CMND: 273621842. Địa chỉ: Phước Lộc, Tân Phước, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu. Vào tháng 1/2018 đến 3/2018 em có làm việc tại công ty TNHH Gạch Men Hoàng Gia và đã đóng bảo hiểm. Tháng 4/2018 đến tháng 9/2018, em làm công ty TNHH Dobla ASIA, lúc đó em cũng đóng bảo hiểm nhưng không phải lấy số bảo hiểm từ công ty Gạch men hoàng gia mà là công ty dobla đã làm số mới cho em. Hiện tại, em bắt đầu làm công ty Cổ phần Dầu Thực Vật Tường An, họ nói cung cấp số bảo hiểm xã hội. Cho em hỏi, em phải làm sao để có thể lấy số bảo hiểm xã hội trước đó và em đã làm 2 công ty trước như vậy, làm sao để gộp lại thành 1.

   Trường hợp của bạn BHXH tỉnh trả lời như sau:

    Hiện tại bạn đang có 02 mã số BHXH, cụ thể:

   + Mã số 7713004603 có quá trình tham gia tại Công ty TNHH Quốc Tế ALL WELLS Việt Nam từ tháng 04/2013 -> 02/2016, đã hưởng trợ cấp chế độ 1 lần và thất nghiệp ;

   +  Mã số 7722223985  có quá trình tham gia tại Cty TNHH Gạch Men Hoàng Gia từ tháng 02/2018 -> 03/2018; tại Cty TNHH Dobla Châu á từ tháng 05/2018 -> 09/2018 và chưa thực hiện xác nhận sổ tại 2 đơn vị trên;

        Sổ BHXH của bạn hiện Cty TNHH Dobla Châu Á đang quản lý, bạn có thể liên hệ đơn vị để thực hiện thủ tục xác nhận sổ cả 2 quá trình trên.

   Trân trọng cảm ơn./.

   Người trả lời: Nguyễn Thị Hoàng Yến, PTP. Cấp sổ thẻ. Điện thoại: 0254 3572061