Văn bản mới

06/02/2018 10:37:58 AM

Kính chào quý cơ quan BHXH tỉnh! Từ ngày 01/01/2018 mức lương đóng BH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định tại điều 4 thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH. Vậy cho e hỏi 2 nội dung sau: 1. Bộ phận trực tiếp Công ty e trả lương theo sản phẩm, có tháng sản phẩm ít, có tháng sản phẩm nhiều thì tính mức lương đóng BHXH như thế nào ạ. có văn bản nào hướng dẫn chi tiết không ạ 2. BP gián tiếp trả lương chia làm 2 phần: lương chức danh và lương hiệu quả. Lương cd cố định (26 ngày công), còn lương hiệu quả sẽ đánh giá theo hiệu quả làm việc của từng nhân viên, vì vậy mức này sẽ không cố định, có thể tháng này lương hqua của e 2tr nhưng tháng sau đc 1tr thậm chí không có. vậy mức hiệu quả này có phải đóng bảo hiểm không. căn cứ? 3. Có 1 chú làm trong ngành bảo hiểm bảo là bên bh sẽ căn cứ vào tk 334 mà kế toán hạch toán làm căn cứ đóng bh, như vậy có đúng không (tk334 có nhiều khoản như: tiền nhà, xăng xe, tiền điện thoại....... nếu căn cứ 334 thì nhiều khoản không phải đóng thì sao) E xin chân thành cảm ơn!

Vấn đề này, BHXH tỉnh trả lời như sau:

Theo quy định của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 và Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: Ngày 18/12/2017, BHXH tỉnh đã có Thông báo số 1539/BHXH-QLT v/v tham gia BHXH, BHTTNLĐ-BNN đối với người có HĐLĐ từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng:

1. Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH (phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguye hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp khác có tính chất tương tự) và các khoản bổ sung khác xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả lương thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

2. Các khoản phụ cấp và bổ sung khác không phải đóng BHXH:

- Các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động;

- Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động; các chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác.

            Như vậy, theo quy định trên nhằm xác định các khoản phụ cấp lương và khoản bổ sung lương để đóng BHXH cho người lao động, đơn vị cần căn cứ quy định pháp luật để xây dựng lại quy chế trả lương, trả thưởng, thang lương, bảng lương; trong đó quy định rõ: tên gọi phụ cấp (khoản bổ sung), đối tượng, điều kiện, mức phụ cấp (bổ sung) áp dụng và xác định thuộc phạm vi đóng BHXH hay không. Trên cơ sở quy chế này, đơn vị tiến hành ký kết bổ sung lại hợp đồng lao động, thực hiện chi trả lương và đóng BHXH cho người lao động.

Người trả lời: Lương Thị Mỹ Hằng - PTP. Quản lý Thu; Điện thoại: 0254 3 574050