Văn bản mới

08/01/2018 11:28:00 AM

Kính gửi: Cơ quan BHXH tỉnh BRVT Tôi tên: Nguyễn Thị Ngọc Châu Số CMND: 271497542 Mã số BHXH: 7709011490 Sinh ngày: 14/01/1978 Kính nhờ quý cơ quan tra giúp hồ sơ hưởng chế độ thai sản của tôi đã được duyệt chưa. Xin cảm ơn!

Câu hỏi của bạn BHXH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xin trả lời như sau:

Trường hợp thai sản của bạn đã được giải quyết, đề nghị bạn đến Công ty để nhận tiền chế độ thai sản.

Người trả lời: Trần Thị Hậu - Chuyên viên phòng Chế độ BHXH; Điện thoại: 0254 3540794