Văn bản mới

20/09/2018 07:17:49 AM

Kính chào BHXH BRVT! 

Số sổ bảo hiểm XH của mình là 7909133645. Mình tham gia bảo hiểm từ tháng 11/2008 đến tháng 8/2017.Do công ty mình nợ bảo hiểm nên mình xin chốt 1/2017. Vậy minh muốn lãnh bảo hiểm xã hội một lần từ 11/2008 đến 1/2017 thì có được không hay phải đợi công ty đóng tới tháng 8/2017 rồi chốt sổ lần 2 sau đó mới lãnh trợ cấp bhxh 1 lần được. 

 - Theo như bảo hiểm quận tại TPHCM thì có thể lãnh được từ 11/2008 đến 1/2017

 - Theo như bảo hiểm XH HUyện Châu Đức thì không lãnh được. Khi nào đóng tới tháng 8/2017 thì mới lãnh được.( hộ khẩu mình tại Châu Đức)

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22/6/2015 của Quốc hội nước Công hòa xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động: “Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần”.

Vậy trường hợp của bạn đơn vị đã báo giảm hẳn BHXH từ tháng 08/2017, tính đến nay là sau một năm nghỉ việc, nếu từ tháng 08/2017 đến nay bạn không tiếp tục đóng BHXH thì bạn đủ điều kiện hưởng BHXH một lần. Tuy nhiên qua kiểm tra dữ liệu hệ thống BHXH thì từ tháng 11/2008 đến tháng 07/2017 bạn tham gia BHXH tại đơn vị Trung Tâm NC ứng Dụng & Phát Triển Thương Hiệu Việt (mã đơn vị: HW0409Z) và đơn vị này đã đóng BHXH đến tháng 5/2017, vì vậy bạn vui lòng liên hệ công ty để chốt sổ thời gian tham gia đến tháng 5/2017 rồi nộp hồ sơ hưởng BHXH một lần tại cơ quan BHXH nơi bạn cư trú.

 Trân trọng 

Người trả lời: Trần Thị Dung, Chuyên viên phòng Chế độ BHXH. Điện thoại: 0254 3540794