Văn bản mới

15/05/2018 15:05:10 PM

1/ Đề nghị BHXH tỉnh BRVT cập nhật biểu mẫu TK01 mới nhất của QD 595 để đơn vị áp dụng Hiện tại đang là biểu mẫu TK01 của QĐ 959, đơn vị in mang ra chuyên quản không nhận

 2/ đề nghi BHXH đưa kết quả đóng BHXH hàng tháng lên trang mạng để đơn vị dễ xem và theo dõi

Câu hỏi của chị chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Hiện chúng tôi chưa rõ chị thắc mắc việc cập nhật TK01 theo QĐ 595 ở phần mềm nào, vì từ 01/08/2017 tất cả các phần mềm kê khai giao dịch BHXH điện tử của 7 tổ chức I-Van và của BHXH Việt Nam (K-BHXH) đã được cập nhật các biểu mẫu mới theo quyết định 595. Vậy đề nghị chỉ kiểm tra lại phần mềm tại đơn vị và cập nhật phiên bản mới nhất trước khi nộp và gửi báo cáo. Mọi vướng mắc về kỹ thuật trong quá trình kê khai hồ sơ, đề nghị chị liên hệ trực tiếp với bộ phận kỹ thuật của các tổ chức I-Van hoặc về phòng CNTT số điện thoại: 0254 3818123 để được hỗ trợ.

2. Thực hiện chỉ đạo của BHXH Việt Nam và UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, BHXH tỉnh đã sử dụng chữ ký số cho tất cả các thông báo kết quả đóng (C12-TS) của BHXH tỉnh, huyện, thành phố và gửi thông báo tới địa chỉ email đơn vị sử dụng khi kê khai hồ sơ giao dịch BHXH điện tử. 

Người trả lời: Nguyến Bá Khẩn - Chuyên viên phòng Quản lý Thu. Điện thoại: 0254 3 574050