Văn bản mới

18/04/2018 10:39:34 AM

Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng qua Bưu điện. Trong quý I/2018, BHXH huyện Long Điền đã tổ chức kiểm tra, giám sát công tác chi trả qua Bưu điện tại tất cả cácđiểm chi trả trên địa bàn (07 điểm) vào ngày chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp BHXH 1 lần khi có danh sách phát sinh hàng tuần.

Qua kiểm tra, BHXH huyện nhận thấy Bưu điệnđã chi trả kịp thời, đúng lịchđến taycác đối tượng thụ hưởng, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo, tồn quỹ tiền mặt nhiều qua ngày.Khi chi trả cho các đối tượngcó kiểm tra thông tin trên chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh, sổ lương hưu, giấyủy quyền,đảm bảo chi đúng, chi đủ cho đối tượng;thái độ phục vụân cần, chu đáo.

Trong quý I/2018, Bưu Điện đã chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho 890 ngườivới số tiền 10.520.734.902 đồng; chi trợ cấp thất nghiệp cho 771 người với số tiền 1.990.381.674 đồng; chi trợ cấp BHXH 1 lần cho 281 người với số tiền 6.464.673.446 đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh nhữngkết quả đạt được vẫn còn tồn tại hạn chếdo việc cắt giảm đối tượng còn chậm, dẫn đến khó khăn trong việc thu hồi tiền của các đối tượng./.

Nguyễn Thị Minh Xuân - BHXH H. Long Điền