Văn bản mới

23/11/2018 18:18:05 PM

Sáng ngày 13-11-2018, bà Đỗ Thị Hồng – Phó Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ đã chủ trì cuộc họp với BHXH huyện, các ngành chức năng của huyện và các xã, thị trấn để bàn các giải pháp tăng tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn huyện.

Theo báo cáo của BHXH huyện Đất Đỏ, tính đến ngày 31/10/2018, toàn huyện có trên 51.200 người tham gia BHYT, đạt độ bao phủ gần 67% dân số, đạt 94,1% kế hoạch BHXH tỉnh giao. Để đạt được kết quả trên, BHXH huyện đã tích cực phối hợp với các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách BHYT đến các tầng lớp nhân dân; thực hiện cấp phát tờ rơi, treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền về BHYT ở nhiều địa điểm trên địa bàn. Ngoài ra, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong tham gia BHYT theo hộ gia đình, BHXH huyện còn phối hợp triển khai đăng ký thu BHYT tại UBND các xã, thị trấn, điểm bưu điện xã, đảm bảo mọi đối tượng có nhu cầu được dễ dàng tiếp cận với thông tin và thuận lợi cho việc tham gia BHYT.

Tuy công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT có nhiều chuyển biến tích cực, song chưa đáp ứng yêu cầu, tỷ lệ bao phủ BHYT còn thấp so với tổng số dân trên địa bàn huyện. Nguyên nhân là trên địa bàn huyện có ít doanh nghiệp hoạt động nên số lao động làm việc và tham gia BHXH, BHTN, BHYT còn thấp; nhận thức của một số người lao động còn chưa cao, chưa hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ khi tham gia BHXH, BHYT; người dân có mức thu nhập thấp, đời sống còn khó khăn nên chưa tham gia BHYT, chỉ tham gia BHYT khi ốm đau, bệnh tật. Một khó khăn nữa là do BHXH huyện chưa thống kê được người dân trên địa bàn huyện đi làm việc ở nơi khác đã có thẻ BHYT.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận và đề ra phương hướng giải quyết một số vấn đề khó khăn trong quá trình thực hiện như: việc thống kê người địa phương đi làm ở nơi khác có BHYT; người dân đi khám tuyến trên gặp khó khăn trong việc xin chuyển tuyến; công tác vận động tuyên truyền người dân tham gia BHYT hộ gia đình; việc phân hạn cấp thuốc BHYT cho người bệnh; phần mềm quản lý BHYT tại huyện chưa cập nhật đối với lao động đi làm nơi khác có tham gia BHYT. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị huyện có chính sách hỗ trợ mức đóng BHYT cho người già và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Kết luận tại cuộc họp, bà Đỗ Thị Hồng đề nghị BHXH huyện thực hiện đối chiếu minh chứng số liệu sau khi rà soát, thống kê của các địa phương; tiếp tục phối hợp vận động tuyên truyền đến các đối tượng bằng nhiều hình thức phù hợp; thường xuyên cập nhật thông tin những chính sách mới về BHYT cho người dân biết và thự hiện. Đối với Trung tâm Y tế huyện, trong quá trình khám chữa bệnh cần tiếp thu ý kiến người dân, giải thích cặn kẽ để cho người dân nắm bắt các quy định của BHYT. Riêng, các xã, thị trấn nhanh chóng rà soát các hộ chuyển đi khỏi địa phương mà không cắt khẩu để đảm bảo cập nhật số liệu chính xác nhất; đồng thời, học tập kinh nghiệm, cách làm hay, của những xã thực hiện tốt công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT để hoàn thành chỉ tiêu về tỷ lệ bao phủ BHYT trong thời gian tới trên địa bàn huyện./.

Nguyễn Thị Thanh Thúy-BHXH huyện Đất Đỏ.