Văn bản mới

03/07/2018 15:06:14 PM

Nội dung: Kính gửi: Quý cơ quan BHXH

 Tôi tên Hoàng Đình Tuấn – số sổ BHXH: 5105007192, tôi xin gửi Email đến quý cơ quan và trình bày với nội dung như sau:

-          Tháng 9/2004 tôi được tuyển dụng vào làm việc tại Trung Tâm Y Tế Dự Phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) với thời gian đóng từ: tháng 09/2004 đến tháng 07/2007.

-          Sau đó tôi chuyển đơn vị công tác và làm việc tại công ty TNHH Interflour Việt Nam từ tháng 09/2007 đến tháng 03/2008.

(Vui lòng xem hình ảnh bên dưới).

Hiện tôi đang công tác tại Công ty cổ phần đầu tư Tổng Hợp Thịnh Phát đóng tại KCN Thịnh Phát, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An và đóng BHXH tại BHXH huyện Bến Lức.

-          Tháng 03/2018 nhân viên phụ trách bảo hiểm của công ty Thông báo là cơ quan BH yêu cầu phải gộp sổ thời hạn cuối là tháng 6/2016. Tôi liền liên hệ BHXH tình BR-VT để nhận sổ (hình bên dưới) và thấy việc chốt sổ như hình bên dưới (phải đi lại 2 lần và alo 08 cuộc điện thoại thì mới có cuộc hẹn để lấy được sổ) hẹn ngày thì tới lấy nhân viên nghỉ phép.

-          Lấy sổ xong đem về công ty nộp cho nhân viên phụ trách bảo hiểm công ty, nhân viên phụ trách BH đem nộp cho cơ quan BH Bến Lức thì sau 3 tuần nhận được phản hồi sổ chốt bị sai cần đem về cơ quan BH BR-VT chốt lại. Giải thích và chấp nhận bỏ 2 tháng để khớp với thời gian chốt thì nhân viên bảo hiểm yêu cầu làm bản cam kết.

-          Làm bản cam kết nộp xong thì gần 4 tuần sau lại trả sổ và cũng với 1 yêu cầu là về bảo hiểm BR-VT vì họ ghi không đúng. Tôi đã gặp trực tiếp 3 cán bộ phụ trách ở BH Bến Lức và cũng chỉ 1 câu nói là không giải quyết được phải về bảo hiểm BR-VT yêu cầu xác nhận lại.

Tôi 1 người lao động, tham gia đóng bảo hiểm và làm đúng trách nhiệm của 1 ngườ công dân Việt nam. Giờ cơ quan bảo hiểm bắt tôi đi tới đi lui như vậy thử nghỉ như thế nào, trách nhiệm đến đâu. Việc chốt sổ là trách nhiệm của bảo hiểm và họ làm đúng sai thì người lao động chúng tôi không biết hết được.

Ở BHXH Bến Lức tôi làm việc với anh: Phạm Minh Phương

Ở BHXH tình BR-VT tôi làm việc với chị: Phạm Thị Thu Hoài

Đến giờ vẫn chưa có 1 phản hồi và hướng dẫn cụ thể. Hôm nay tôi gửi Email đến quý cơ quan mong có câu phản hồi và giải quyết cho tôi. Bước tiếp theo tôi sẽ gửi công văn đến BHXH Việt Nam, Văn phòng Chính phủ và cơ quan báo chí (Báo giấy, báo mạng và mạng xã hôi).

            Ngày 22/06/2018, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhận được đơn của ông Hoàng Đình Tuấn, BHXH tỉnh trả lời như sau:    

           - Từ tháng 3/2018 đến nay BHXH thành phố Vũng Tàu (trực thuộc BHXH Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) không nhận được công văn, hồ sơ, đơn đề nghị xác nhận quá trình hoặc làm việc trực tiếp với Ông Hoàng Đình Tuấn như thông tin ông Tuấn trình bày.

            - Ngày 21/6/2018, cán bộ thu BHXH Huyện Bến Lức - Tỉnh Long An có liên lạc với BHXH thành phố Vũng Tàu qua điện thoại và đề nghị phối hợp kiểm tra quá trình công tác của Ông Hoàng Đình Tuấn từ năm 2004 đến tháng 7/2007 tại Trung Tâm Y tế Dự phòng tỉnh BR-VT (vì ghi ngược thời gian từ tháng 11/2004 đến tháng 09/2004); BHXH thành phố Vũng Tàu đã kiểm tra hồ sơ trích nộp của Trung tâm Y tế dự phòng và thông tin cho cán bộ Thu Huyện Bến Lức biết để giải quyết cho người lao động đúng quy định.

            - Trong trường hợp sổ BHXH của ông có sai lệch thời gian tham gia BHXH tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; đề nghị ông nộp hồ sơ tại BHXH nơi ông thường trú, tạm trú. BHXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ có trách nhiệm phối hợp với BHXH nơi ông nộp hồ sơ để giải quyết chế độ cho ông theo đúng quy định của Pháp luật.

Người trả lời: Nguyễn Bá Khẩn, chuyên viên phòng Quản lý Thu. Điện thoại: 0254 3574050