Văn bản mới

20/09/2018 07:21:45 AM

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Tôi muốn hỏi trương hợp của tôi như sau:

 + Tôi có tham gia BHXH tại cty CP đại nghĩa từ tháng 03/2009 đến tháng 09/2012. Tại thời điểm đó tôi chưa nhận sổ BH và chốt sổ với cty ( hiện nay, cty cũ nơi tôi làm việc đã không còn hoạt động nên tôi không thể lien hệ để được cấp và chốt sổ).

+ Vậy giờ tôi muốn chốt sổ tại thời điểm trên thì cần những thủ tục gì và sau bao lâu sẽ được chốt sổ? Nếu tôi tham gia bảo hiểm tại đơn vị mới mà chưa được cấp và chốt sổ bảo hiểm tại đơn vị cũ có được không? Thời gian đóng bảo hiểm có được cộng dồn không?

Tôi xin chân thành cảm ơn!      

Căn cứ: Điểm 3.2, Điều 46, Mục 4, Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017:

 “Đối với đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho người lao động”.

  • Do bạn không cung cấp họ tên, ngày tháng năm sinh, số cmnd hoặc mã số BHXH cho nên BHXH không có cơ sở kiểm tra kỹ hơn về câu hỏi của bạn.
  • Bạn có thể đến BHXH nơi đơn vị đóng để liên hệ hỏi thông tin về đơn vị (Đã giải thể, còn nợ tiền BHXH…)

Người trả lời: Nguyễn Việt Dũng, PTP Cấp sổ thẻ. Điện thoại: 02543838988