Văn bản mới

13/12/2017 10:18:13 AM

Kính thưa Quý cơ quan.

Hiện doanh nghiệp tôi sắp tới sẽ trình hồ sơ thai sản của 1 nhân viên trong công ty, nhưng có một số vướng mắc chưa rõ ràng nên muốn nhờ Quý cơ quan giải đáp khúc mắc:

Cơ quan đã ký Hợp đồng Lao động tháng 01/2017, thử việc 01 tháng, tới tháng 02/2017 đã chính thức ký hợp đồng dài hạn. Nhưng tới tháng 04/2017 chúng tôi mới kê khai với BHXH, chúng tôi cũng đã làm cam kết Truy Thu với nội dung các phát sinh từ tháng 01/2017 đến tháng 04/2017 sẽ không được giải quyết. Sau khi đóng đủ tiền truy thu và đóng đủ tiền phạt, chúng tôi đã có sổ và tham gia  BHXH bình thường cho nhân viên. Sổ BHXH cũng ghi từ tháng 01/2017 tới tháng 09/2017. Hiện nhân viên này đã sinh con vào tháng 09/2017. Tuy nhiên tôi vẫn chưa biết theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH và các văn bản hiện hành thì người lao động có được hưởng trợ cấp thai sản hay không? và có bị trừ 04 tháng truy thu không? Nếu có thì căn cứ theo Điều luật cụ thể nào?

Kính mong Quý cơ quan giải đáp.

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Căn cứ Công văn số 3272/LĐTBXH-BHXH ngày 09 tháng 8 năm 2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn về việc giải quyết chế độ ốm đau, thai sản trong thời gian truy đóng bảo hiểm xã hội (BHXH)  thì trường hợp bạn hỏi vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định; không bị trừ thời gian truy thu BHXH, được  tính thời gian đóng  từ tháng 1 đến tháng 9/2017.