Văn bản mới

11/01/2018 10:46:17 AM

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Theo quy định tại thông tư 47, 59/2015/TT-BLĐTBXH và Quyết định 595/QĐ-BHXH về các khoản phụ cấp, bộ sung phải đóng BHXH từ ngày 01/01/2018: Phụ cấp chức vụ, chức danh Phụ cấp trách nhiệm Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm Phụ cấp thâm niên Phụ cấp khu vực Phụ cấp lưu động Phụ cấp thu hút Các phụ cấp có tính chất tương tự - Các khoản bổ sung khác theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH

 -Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương Hiện tại, các khoản phụ cấp và bổ sung Công ty tôi đang đóng BHXH cho người lao động là:

 Phụ cấp thâm niên + bằng cấp + chứng chỉ ngoại ngữ. Trong năm 2018, các khoản bổ sung như: + Bổ sung kiêm nhiệm (chỉ có 2 người kiêm nhiệm công việc mới có phụ cấp) + Bổ sung Ban chấp hành công đoàn (những người nằm trong BCH công đoàn mới được hưởng) + Bổ sung ban kiểm tra nội bộ (Những người nằm trong Ban này mới được)

--> Các khoản bổ sung này ăn theo ngày công thực tế, đi làm thì được hưởng, không đi làm không được hưởng, nghỉ ngày nào trừ tiền ngày đó. và thay đổi hằng năm tùy theo kết quả kinh doanh của Công ty. Như vậy các khoản bổ sung này bên Công ty tôi có phải đóng BHXH cho người lao động không?

Kính mong Quý Cơ quan BHXH hồi đáp sớm để chúng tôi thực hiện đúng theo quy định của Luật. Chân thành cảm ơn.

Vấn đề này, BHXH tỉnh trả lời như sau:

1. Theo quy định của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 và Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội:

Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH (phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguye hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp khác có tính chất tương tự) và các khoản bổ sung khác xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả lương thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

2. Các khoản phụ cấp và bổ sung khác không phải đóng BHXH:

- Các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động;

- Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động; các chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác.

            Như vậy, theo quy định trên nhằm xác định các khoản phụ cấp lương và khoản bổ sung lương để đóng BHXH cho người lao động, đơn vị cần căn cứ quy định pháp luật để xây dựng lại quy chế trả lương, trả thưởng, thang lương, bảng lương; trong đó quy định rõ: tên gọi phụ cấp (khoản bổ sung), đối tượng, điều kiện, mức phụ cấp (bổ sung) áp dụng và xác định thuộc phạm vi đóng BHXH hay không. Trên cơ sở quy chế này, đơn vị tiến hành ký kết bổ sung lại hợp đồng lao động, thực hiện chi trả lương và đóng BHXH cho người lao động.

Người trả lời: Lương Thị Mỹ Hằng - PTP Quản Lý Thu; ĐIện thoại: 0245 3 574050