Văn bản mới

25/10/2018 16:37:02 PM

Em tên Lê Thanh Bình sinh năm 1994 giới tính nam CMND 273542924 đia chỉ hoà long thành phố bà ria . Cho em hỏi là em dã làm 3 cong ty có 3 sổ bảo hiểm là sổ đầu tien 7715005831 cong ty QuaTron sổ thứ hai 7516175170 cong ty ATAD cong ty thứ ba 7715005831 steel BUILDER giờ em mún gộp 3 sổ lại thành 1 nhưng không được vì sổ 7715005831 đang nợ tiền bảo hiểm do cong ty bị phá sản Nen không chốt được nên em không gộp được sổ vậy cho em hỏi giờ em phải làm sao dể gộp được sổ và nếu phải chờ chốt duoc sổ 7715005831 mới gộp được thì liệu em có thể huỷ sổ 7715005831 đuoc không để gộp 2 sổ còn lại thôi . Em xin cam ơn

Trường hợp em BHXH tỉnh trả lời như sau:

       Công ty Cổ phần Thép QUATRON hiện tại chỉ mới trích nộp BHXH đến tháng 12/2013. Em nên sử dụng số sổ BHXH là 7516175170, số sổ BHXH 7715005831 đang nợ không thực hiện xác nhận sổ. Do đó em trình sổ BHXH 7516175170 và báo đơn vị hiệu chỉnh quá trình đang tham gia tại Công ty CP STEEL BUILDER từ tháng 01/2018 -> 10/2018 qua số sổ 7516175170, còn sổ 7715005831 khi nào thực hiện xác nhận sổ thì sẽ làm thủ tục gộp sổ nhé.

Trân trọng cảm ơn./. 

Người trả lời: Nguyễn Thị Hoàng Yến, PTP. Cấp sổ thẻ. Điện thoại: 0254 3572061