Văn bản mới

08/05/2018 15:37:28 PM

Vợ em mang bầu nhưng thai nhi yếu chưa đầy 3 tháng nên không làm được việc nặng bưng bê, nên xin nghỉ ở cty để dưỡng thai đồng nghĩa cty chấm dứt hợp đồng và ko đóng bảo hiểm. Vậy e muốn tiếp tục duy trì BHXH hoặc BHYT trong thời gian này và tới lúc sinh thì ntn và để đi khám và hưởng chế độ sau sinh của bảo hiểm thì phải làm ntn ak??

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Căn cứ theo điểm b Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH số 58/QH13/2014 ngày 20/11/2014 thì trường hợp của vợ bạn đã chấm dứt hợp đồng lao động nên không phải là đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc. 

Để duy trì BHXH, vợ bạn có thể tham gia BHXH tự nguyện. BHXH tự nguyện không có chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chỉ có chế độ hưu trí, tử tuất.

Căn cứ Khoản 1,2 Điều 31 Luật số 58/QH13/2014 ngày 20/11/2014, đến thời điểm sinh con nếu vợ bạn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc  từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì sẽ được giải quyết chế độ thai sản nghỉ việc theo quy định.

Bạn muốn duy trì BHYT có thể liên hệ UBND phường xã nơi cư trú để đăng ký tham gia BHYT tự nguyện.

        Trân trọng !

Người trả lời: Trần Thị Hậu - Chuyên viên phòng Chế độ BHXH. Điện thoại: 0254 3540794