Văn bản mới

14/05/2018 16:15:26 PM

Minh tên lê trường giang ngày sinh 11 tháng 11 năm 1994

Số cmnd 273492016

Cho hỏi mình làm việc tai c.ty tnhh hy vọng duoc 1 năm 5 thág thì nghỉ đã nhận dc 3 tháng trợ cấp thấp nghiệp năm 2015 sau đó mình qua c.ty dongin làm và nộp sổ bhxh tíếp tục đóng đến thág 12 năm 2017 thì mình dc báo bảo hiểm của mình trục trặc voi c.ty củ và nộp lại sổ bhxh đến nay vấn đề của mình vẩn chưa giải quyet xog mình da hỏi voi nhan vien văn phòng của c. Ty r nhung họ bảo chua xong vậy cho mình hỏi bhxh của mình có bị ảnh huong gì trong suot thoi gian minh lam viec tai c. Ty k và minh co dc huong che do của bhxh binh thuong không?

Thực hiện Công văn số 4027/BHXH-ST ngày 14/10/2016 của BHXH Việt Nam hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động đảm bảo chính xác các thông tin của người lao động ghi trên sổ BHXH: nhân thân, thời gian tham gia, cấp bậc, chức vụ, chức danh, tiền lương, phụ cấp, nơi làm việc,…

Hiện nay sổ của ông (bà): Lê Trường Giang là 7713020996 đã được công ty TNHH Dong In EnTech Việt Nam chuyển về cơ quan BHXH để tiến hành rà soát, và sẽ được trả trực tiếp cho ông khi hoàn thành.

Việc rà soát không ảnh hưởng đến quá trình tham gia và quyền lợi được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN của ông tại công ty Công ty TNHH Dong In EnTech VN.

Người trả lời: Nguyến Bá Khẩn - Chuyên viên phòng Quản lý Thu. Điện thoại: 0254 3 574050