Văn bản mới

09/06/2017 08:15:08 AM

Thực hiện Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 26/12/2016 của UBND huyện Long Điền về kiểm tra tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn huyện năm 2017, ngày 31/5/2017, Đoàn kiểm tra gồm: Đại diện Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện, Chi cục thuế, Bảo hiểm xã hội, Phòng Lao động TB&XH, Liên đoàn lao động, Đội Quản lý thị trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Văn hóa, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an, Đài truyền thanh huyện đã ra quân tiến hành kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh và sự chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty Cổ phần Du lịch An Hoa.

Qua kiểm tra cho thấy, Công ty Cổ phần Du lịch An Hoa đã thực hiện khá tốt các quy định của pháp luật về đăng ký hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho cán bộ, nhân viên. Công ty hiện có 29 lao động và 100% người lao động đã được ký kết hợp động lao động, được đóng bảo hiểm y  tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đúng theo quy định.

 Theo Kế hoạch, Đoàn kiểm tra của huyện sẽ tiếp tục kiểm tra tại 9 doanh nghiệp trên địa bàn từ ngày 31/5-10/6/2017. Thông qua kiểm tra, Đoàn sẽ hướng dẫn, nhắc nhở các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định pháp luật; lập biên bản và đề xuất xứ lý theo quy định các doanh nghiệp vi phạm về Luật Lao động, Luật BHXH,BHYT..../.

 

                                                      Đinh Tiến Sỹ- BHXH huyện Long Điền