Văn bản mới

23/06/2018 09:31:19 AM

Tôi nghỉ việc từ tháng 02/2018 và có bầu dự sinh vào tháng 10/2018 và thời gian đóng bảo hiểm của tôi là 7 năm 4 tháng như vậy đến thời điệm tôi sinh là khoảng tháng 10/2018 có được hưởng thai sản không hay bây giờ tôi phải đóng tiếp thì mới được hưởng số sổ bảo hiểm của tôi : 7710032921. nếu được hưởng thai sản thì thủ tục để được hưởng chế độ như thế nào.

 Trân trong!

Trường hợp của bạn không ghi cụ thể thời gian tham gia BHXH đến thời điểm nghỉ việc được mấy tháng tham gia BHXH nên BHXH không trả lời chi tiết cho bạn được.

Bạn căn cứ Theo Khoản 2 Điều 31 về điều kiện hưởng chế độ thai sản thì người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Do đó, bạn sinh con tháng 10/2018 thì từ tháng 10/2017 đến tháng 09/2018 bạn phải dóng BHXH đủ 6 tháng thì bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản. Thủ tục hưởng chế độ thai sản nghỉ việc gồm:

1. Sổ BHXH;

2. Bản sao Giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh.

Nộp hồ sơ tại BHXH Huyện, thành phố nơi cư trú.

Người trả lời: Trần Thị Hậu - Chuyên viên phòng Chế độ BHXH. Điện thoại: 0254 3540 794