Văn bản mới

Cải cách chính sách BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 28 NQ/TW

  Các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995-16/02/2020)

   12/09/2013 11:07:58 AM

   Sau đây chúng tôi xin hướng dãn sử dụng tiện ích skyremote tịch hợp với chương trình skype để điều khiển và chia sẽ màn hình máy tính cho người khác.Phục vụ công tác hỗ trợ từ xa.

   Yêu cầu đầu tiên trên máy tính các bạn đã cài đặt sẵn phần mềm Skype.Nếu chưa có  vui lòng tải chương trình chat skype  tại địa chỉ skype.com

   Sau đó tải phần mở rộng skyremote tại đây . Và tiến hành cài đặt bình thường.

   Tiếp theo các bạn đăng nhập vào phần mềm skype bằng nick đã đăng ký với dịch vụ Skype .Nếu chưa có bạn có thể sử dụng nick sau: user : kijutonet2 , pass : kawasaki

   Khi đăng nhập vào sẽ có một bản yêu cầu xuất hiện như sau :

   Vui lòng chọn Allow access để chấp nhận cho phép chương trình skyremote hoạt động.

   Khi bạn muốn được hỗ trợ vui lòng mở Skype , chúng tôi có thể điều khiển máy tính của bạn qua skype .

    

   PCNTT/BHXHTBRVT