Văn bản mới

23/03/2018 10:58:01 AM

Công ty của tôi có trường hợp người lao động nhận quyết định tuyển dụng từ ngày 14/11/17. Hiện tại người lao động đã tham gia BHYT theo hộ gia đình, thẻ BHYT có thời hạn 1 năm. Vậy bây giờ công ty tôi có thể báo tăng bảo hiểm bắt buộc cho người lao động không? hay phải đợi người lao động hủy thẻ BHYT tự nguyện rồi mới có thể tham gia BHYT bắt buộc? Chân thành cám ơn.

     Căn cứ Khoản 2, Điều 13 Luật BHYT số  46/2014/QH13 quy định: Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) khác nhau thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này.

      Theo đó Nhóm đối tượng do người lao động và người sử dụng lao động đóng là nhóm số 1, nên phải tham gia theo nhóm này.

       Theo quy định tại Nghị định số 88/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ số 95/2013/NĐ-CP: trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao kết HĐLĐ, HĐLV hoặc tuyển dụng; Công ty phải có trách nhiệm  lập hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động 

       Người lao động đã tham gia BHYT hộ gia đình sẽ được hoàn trả theo quy định. Đề nghị Công ty thông báo cho người lao động về lại đại lý thu đã đăng ký tham gia BHYT hộ gia đình để được hướng dẫn thủ tục hoàn trả.

Người trả lời: Nguyễn Bá Khẩn - Chuyên viên phòng Quản lý Thu; ĐIện thoại: 02543574050