Văn bản mới

Cải cách chính sách BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 28 NQ/TW

  Các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995-16/02/2020)

   03/04/2015 14:30:52 PM

   Trong thời gian qua phòng CNTT thường xuyên nhận nhận được một số phản ánh của một số anh chị khi sử dụng USB( thiết bị lưu trữ cá nhân) đi công tác hoặc phục vụ kiểm tra số liệu tại các cơ sở và phòng nghiệp vụ sau khi cắm và truyền tải dữ liệu sang máy tính khác hay bị hiện tượng dữ liệu trong các thư mục tự dưng không còn hiển thị trong USB ( chúng tôi loại bỏ lý do tự xoá ). 

   Trong thời gian qua phòng CNTT thường xuyên nhận nhận được một số phản ánh của một số anh chị khi sử dụng USB( thiết bị lưu trữ cá nhân) đi công tác hoặc phục vụ kiểm tra số liệu tại các cơ sở và phòng nghiệp vụ sau khi cắm và truyền tải dữ liệu sang máy tính khác hay bị hiện tượng dữ liệu trong các thư mục tự dưng không còn hiển thị trong USB ( chúng tôi loại bỏ lý do tự xoá ). 

   Nguyên do thường gặp là do máy tính bị nhiểm virus lây vào USB làm toàn bộ thự mục bị gán tính năng ẩn đặc biệt dù có bật tính năng cho phép xem thư mục ẩn trong thiết lập của máy tính cũng không nhìn thấy. Nếu gặp trường hợp này vui lòng sử dụng công cụ sau để khôi phục trạng thái cho phép hiển thị lại thư mục bị ẩn.

   Tải tại đây

   Sau đó chạy giải nén tập tin nén , chạy tập tin .exe và chọn ổ đĩa là ổ USB cho phép chương trình thực hiện. Sau đó vào lại USB sẽ nhìn thấy các thư mục xuất hiện hoặc 1 thư mục có tên ký tực đặc biệt ( _, ._....) chứa toàn bộ dữ liệu . thực hiện sao lưu dữ liệu và định dạng lại USb để xóa sạch virus.

   Bài viết sử dụng tài liệu và chương trình của BKAV Việt Nam